داســـتـا نـــهـای دلـنـشـــیــن صـــــادق
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :صــادق امــیـن

فضائل و سیره امام حسین (ع) :
750- ذكر درست مصایب

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

750- ذكر درست مصایب

در حدیثى حال اینگونه مردم بیان شده كه گفته اند: یطلبون الدنیا باعمال الاخره و این حركات موجب محرومى از ثواب هاى عظیمه خواهد شد و شیطان را عداوات تمامى به انواع انسان است ، پس هر عملى كه نفعش بیشتر باشد، توجه شیطان به افساد آن عمل زیاده خواهد شد، مانند توسل به حضرت سیدالشهداء علیه السلام كه به حسب ضرورت دین و اخبار ائمه طاهرین علیه السلام رستگارى و نجات در دنیا و آخرت است و هر عمل كه موجب فواید دنیویه شود، نا اهلان توجهى تمام و هجومى عام در آن عمل خواهند نمود، مانند ذكر مصایب كه یكى از وسایل معتبره معاش شده و جهت عبادت كمتر ملحوظ شود تا رفته رفته كار به جایى رسیده كه در مجامع علماى مذهب دروغ هاى آشكار ذكر مى شود و نهى از این مكر میسر نیست و جمله اى از ذاكرین مصائب باك از اختراع و قایع گریه آور ندارند، بسا شاد كه اختراع سخنى كند و خود را مشمول حدیث من ابكى فله الجنه ؛مى داند و به طول زمان همان حرف دروغ شیوعى در تالیفات جدیده پیدا كند، و هرگاه محدث مطلع امین منع از آن اكاذیب نماید نسبت به كتابى مطبوع یا به كلامى مسموع دهد یا تمسك به قاعده تسامح در ادله سنن نماید و دست آویز نقل هاى ضعیفه قرار دهد، موجب ملامت و توبیخ ملل خارجه خواهد شد، مانند جمله اى از وقایع معروفه كه در كتب جدیده مضبوط و نزد اهل علم و حدیث عین و اثرى از آن وقایع معروفه كه در كتب جدیده مضبویه و نزد اهل علم و حدیث عین و اثرى از آن وقایع نیست . مانند عروسى قاسم در كربلا كه در كتاب روضه الشهداء تالیف فاضل كاشفى نقل شده ، شیخ طریحى كه از اجله علماء و معتمدین است از او نقل نموده ، ولى در كتاب منتخب ، مسامحات بسیارى نموده كه بر اهل بصیرت و اطلاع پوشیده نیست .

-------------------------------------------------------------------------------


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 9 اسفند 1398

ضائل و سیره امام حسین (ع) :
749 - حفظ حدود

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

749 - حفظ حدود

در مقدمه كتاب اربعین الحسینیه ، نصایح زیاد و مواعظ نیكویى گفته شده كه ما در این جا ذكر مى كنیم .

لازم است كه متدینین از مذهب اثنى عشریه آگاه شوند كه در عصر ما شعارى در مذهب شیعه شایع تر از مراسم تعزیه دارى و گریستن بر مصایب سید مظلومین علیه السلام نیست ، بلكه اكثر آثار و سنن و آداب شرعیه مهجور شده جز توسل به حضرت سیدالشهداء علیه السلام كه مایه امیدوارى شعیه است ، روز به روز در ترقى و كمال است ، پس شایسته باشد كه حدود این عمل به طورى مضبوط شود كه مطابق قواعد شرع القدس باشد و مورد طعن و اعتراض مذاهب خارجه نباشد و چون در این زمان معاشرت و مخالطت كامله است میان اهالى این مذهب با مذاهب دیگر و واقعه كربلا و ابتلاى حضرت سیدالشهداء علیه السلام در اكثر تواریخ ملل مذكور و مضبوط است ، شایسته باشد كه در مجالس تعزیه دارى از امور مبتدعه و منهیات شریعت مقدسه احتراز تمام نمایند، مانند نواختن سازها و خوانندگى هاى طرب آمیز و بسا باشد كه مجالس لهو و لعب به پرداختگى بعضى از مجامع تعزیه دارى نباشد.

-------------------------------------------------------------------------------
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 9 اسفند 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
748 - مساله عاشورا و خرافات

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

748 - مساله عاشورا و خرافات

مساله عاشورا شوخى نیست . نمى شود این قضیه با آن عظمت را با خرافات آمیخت و انتظار تاثیر كامل داشت . امروز، روزى است كه باید این كارها انجام بگیرد.

مداحان اهل بیت و گویندگان معارف و مراثى آن بزرگواران ، چه موقع این امكانى را كه امروز در اختیار شماست ، داشتند؟ علماى دین ، چه هنگام مى توانستند بر این كار اشراف و نظارتى ، آن چنان كه امروز دارند، داشته باشند؟ البته كسانى هستند كه از این گونه چیزها خشنود نخواهند بود، نباشد، مانعى ندارد؛آنچه مورد رضاى خدا و مورد نیاز مردم و توقع نسل هاى بعد از ماست ، باید مورد توجه قرار بگیرد. (814)

-------------------------------------------------------------------------------

814-حدیث ولایت ، ج 7، ص 214

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 9 اسفند 1398

فضائل و سیره امام حسین (ع) :
747 - تحریف معنوى

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

747 - تحریف معنوى

تحریف معنوى یعنى منحرف كردن روح و معنى یك جمله یا یك حادثه ، و چون بحث در اطراف حادثه است ، پس تحریف معنوى یك حادثه یعنى اینكه علل و انگیزه ها و همچنین هدف و منظورهاى آن حادثه را چیز دیگر غیر از آنچه هست معرفى كنیم . مثلا شما به دیدن شخصى مى روید، یا شخصى را به خانه یا مجلس خودتان دعوت مى كنید، دیگرى مى آید مى گوید: مى دانى منظور فلانى از آمدن به خانه تو چیست ؟ (یا از دعوت تو چیست ؟) مى خواهد مثلا دخترش را به پسر تو بدهد؛در صورتى كه شما چنین منظورى هرگز ندارید. (813)

-------------------------------------------------------------------------------

813-حماسه حسینى ، ج 3، ص 284نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 9 اسفند 1398

فضائل و سیره امام حسین (ع) :
746- انواع و اقسام تحریف

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

746- انواع و اقسام تحریف(811)

تحریف از ماده حرف است و به معنى منحرف كردن و كج كردن یك چیز از مسیر و تحریف بر دو نوع است : لفظى و قالبى و پیكرى ، دیگر معنوى و روحى ؛همچنان كه صنعت مغالطه نیز بر دو قسم است : لفظى و معنوى .

تحریف همانطور كه از نظر نوع بر دو قسم است : لفظى و معنوى ، از نظر موضوع عامل یعنى محرف نیز بر دو قسم است : یا از طرف دوستان است یا از طرف دشمنان . به عبارت دیگر یا منشاءش جهالت دوستان است و یا عداوت دشمنان . همچنان كه از نظر یعنى محرف فیه نیز بر چند قسم است : یا در یك امر فردى و بى اهمیت است ، مانند یك نامه خصوصى ، و یا در یك اثر باارزش ادبى است و یا در یك سند تاریخى اجتماعى است ، مثل جعل كتابسوزى اسكندریه ، و یا در سند اخلاقى و تربیتى و اجتماعى است .(812)

-------------------------------------------------------------------------------

811-حماسه حسینى ، ج 1، ص 13.

812-حماسه حسینى ، ج 3، ص 251نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 9 اسفند 1398

فصل بیست و ششم : بررسى تحریفات در عاشورا

فضائل و سیره امام حسین (ع) :
745 - معناى لغوى تحریف

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

745 - معناى لغوى تحریف

تحریف یعنى چه ؟ تحریف در زبان عربى از ماده حرف است ، یعنى منحرف كردن چیزى از مسیر و وضع اصلى خود كه داشته است یا باید داشته باشد به عبارت دیگر تحریف نوعى تغییر و تبدیل است ، ولى تحریف مشتمل بر چیزى است كه كلمه تغییر و تبدیل نیست . شما اگر كارى كنید كه جمله اى ، نامه اى ، شعر و عبارتى آن مقصودى را كه باید بفهماند، نفهماند و مقصود دیگرى را بفهماند، مى گویند شما این عبارت را تحریف كرده اید مثلا شما گاهى مطلبى یا حرفى را به یك نفر مى گویید، بعد آن شخص ، سخن شما را در جاى دیگرى نقل مى كند، پس از آن كسى به شما مى گوید:فلانى از قول شما چنین چیزى نقل مى كرد، شما مى فهمید كه آنچه شما گفته بودید با آنچه كه او نقل كرده خیلى متفاوت است . او سخنان شما را كم و زیاد كرده است ، قسمتى از حرف هاى شما كه مفید مقصور شما بوده است را حذف كرده و قسمت هایى از خود به آن افزوده است ، در نتیجه سخن شما مسخ شده و چیزى دیگرى از آب درآمده است . آن وقت شما مى گویید این آدم حرف مرا تحریف كرده است . مخصوصا اگر كسى در سندهاى رسمى دست ببرد، مى گویند سند را تحریف كرده است . اینها مثال هایى بود براى روشن شدن معنى كلمه تحریف و این كلمه بیش از این احتیاج به توضیح ندارد.

-------------------------------------------------------------------------------

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 11 بهمن 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
744 - نگارش خونین اسلام

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

744 - نگارش خونین اسلام

آنچه امروز به ما الهام مى بخشد، قلم هاى كسانى كه اسلام را روى كاغذها توصیه كرده اند نیست ، بلكه قلم هاى كسانى است كه با خون خود خطوط برجسته اسلام را بر روى بدن هاى خودشان ، بر پیشانیشان ، بر فرق شكافته شان و قتل فى محرا به لشده عدله . (810) بر روى دانه دانه موهاى مقدس و محاسنشان بر روى سینه و قلبشان ، بر پیشانى شكسته شان ، بر دندان شكسته شان ، بر رگ هاى گردنشان نوشته اند.

------------------------------------------------------------------------------

810-و در محراب عبادتش به خاطر شدت عدالتش كشته شد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 11 بهمن 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
743 - وقایع نگارى خونین  

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

743 - وقایع نگارى خونین

حوادث و وقایع عاشورا همه وقایعى است كه با خون نوشته شد، مثل كسانى كه گاهى نقل مى شود در حین مردن در اثر فاجعه اى ، چون قلم و كاغذ پیدا نمى شود، با انگشت خود و با خون خود وصیت خود را مى نویسند، و یا افرادى به علامت انقلاب ، جمله اى را با خون خود روى یك صفحه مى نویسند.

در بعضى از پیمان هاى قدیمى عربى و جاهلى ، هم پیمانان دست خود را در یك ظرفى از خون فرو مى بردند به علامت از خود گذشتگى در راه این پیمان .

جریان شهادت عبدالله رضیع و پاشیدن خون گلوى طفل شیرخوار خود، یك صحنه اى است كه با خون نوشته شد.

نوشته اند: ظاهرا كه خود اباعبدالله پس از یك جریان (ظاهرا سنگ كه به پیشانى آن حضرت اصابت كرد) دست پر خون خویش را) به صورتش مالید و فرمود: هگذا حتى القى جدى ، اینگونه مى خواهم جدم را دیدار كنم . (809)

-------------------------------------------------------------------------------

809-حماسه حسینى ، ج 3،  ص 361

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 11 بهمن 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
742 - انقلاب خونین عاشورا

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

742 - انقلاب خونین عاشورا

امام حسین علیه السلام كسى است كه تاریخ زندگانى خود را به خون مقدس خود مزین كرد... به همه جهانیان فهماند كه رنگ قرمز (در صحنه اجتماع ) ثابت ترین رنگ ها است ، برنامه خون ، مقدس ترین برنامه ها است ، انقلاب خونین موثرترین انقلاب ها است . (808)

-------------------------------------------------------------------------------

808-حماسه حسینى ، ج 3، ص 381

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 11 بهمن 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
741 - فلسفه قیام امام حسین (ع ) 

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

741 - فلسفه قیام امام حسین (ع )

در زیارتى از زیارت امام حسین علیه السلام كه در روز اربعین خوانده مى شود، جمله اى بسیار پر معنا وجود دارد و آن ، این است : و بذل مهجته فیك لیستنفذ عبادك من الجهاله . (806)

فلسفه فداكارى حسین بن على علیه السلام در این جمله گنجانده شده است . زیرا به خداى متعال عرض مى كند كه این بنده تو، این حسین تو، خون خود را نثار كرد، تا مردم را از جهالت نجات بدهد. و حیره (807) الضلاله ؛مردم را از سرگردانى و حیرتى كه در گمراهى است ، نجات بدهد. بینید، این جمله چقدر پر مغز و داراى چه مفهوم مترفى و پیشرفته اى است .

-------------------------------------------------------------------------------

806-مفاتیح الجنان ، زیارت اربعین

807-مفاتیح الجنان ، زیارت اربعیننوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 9 بهمن 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
740 - بركت خون امام حسین (ع )

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

740 - بركت خون امام حسین (ع )

شگفتا كه یزید نیز در مجلس شومش ، به ستایش امام حسین علیه السلام برخاست و آن هنگامى بود كه بره بركت خون حسین و با فداكارى و پیام رسانى پیام رسانان خون مقدسش ، موج آگاهى و بیدارى تا بارگاه ستم اموى نیز نفوذ كرد و همسرش بى اختیار و با سر برهنه خود را به مجلس یزید انداخت و در سوگ او به ضجه و شیون پرداخت ، آنگاه بود كه یزید سر او را پوشانید و ضمن همدردى با او گفت :

برو براى حسین سوگوارى برپا ساز و گریه سر ده و بر او ضجه و شیون كن كه ابن زیاد بدون خواست من در مورد او شتاب كرد و او را به شهادت رسانید. (804)

آرى ! هنگامى كه یزید مى گوید براى حسین علیه السلام و در سوگ او شیون كنید چرا شما در سوگ او ساكت باشید...؟!

آیا بر سید و سالار جوانان بهشت ضجه نمى زنید...؟ (805)

------------------------------------------------------------------------------

804-بحارالانوار، ج 45، ص 143

805- ویژگیهاى امام حسین علیه السلام ، در ص 108نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 9 بهمن 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
735 - خون سیدالشهداء علیه السلام ،بنى امیه را شكست

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

 735 - خون ،بنى امیه را شكست

سیدالشهداء علیه السلام كشته شد شكست نخورد، لكن بنى امیه را همچو شكست كه تا آخر نتوانستند دیگر كارى بكنند، همچو این خون ، آن شمشیرها را عقب زد كه تا الان هم كه ملاحظه مى كنید باز پیروزى با سیدالشهداء است و شكست با یزید و اتباع اوست . (803)

736 - كوبیده شدن كاخ ستمگران

كربلا كاخ ستمگران را با خو درهم كوبید، و كربلاى ما كاخ سلطنت شیطانى را فروریخت .


737 - قتل عام احیا گر

سیدالشهداء علیه السلام با همه اصحاب و عشیره اش قتل عام شدند، لكن مكتبشان را جلو بردند.


738 - ماه پیروزى

ماه محرم برا مذهب تشیع ماهى است كه پیروزى ، در متن فداكارى و خون به دست آمده .


739 - جوشیدن خون ملت ها

این خون سیدالشهداء است كه خون هاى همه ملت هاى اسلامى را به جوش مى آورد.

-------------------------------------------------------------------------------

803-صحیفه نور، ج 5، ص 61نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 9 بهمن 1398

فضائل و سیره امام حسین (ع) :
733 - تاریخ خونبار عاشورا 

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

- تاریخ خونبار عاشورا

حسین بن على علیه السلام در روز عاشورا گویى رنگ آمیزى مى كند، اما رنگ آمیزى با خون .

براى اینكه رنگى كه از هر رنگى دیگر ثابت تر است در تاریخ ، همین رنگ است . تاریخ خودش را با خون مى نویسد. (801)


  - فداكارى خونبار

سیدالشهداء علیه السلام نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و با فداكارى و خون خود و عزیزان خود، اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه بنى امیه را محكوم و پایه هاى آن را فرو ریخت . (802)

-------------------------------------------------------------------------------

800-حماسه حسینى ، ج 1، ص 275

802-ایثار و شهادت در مكتب امام خمینى ، ص 219نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 9 بهمن 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
732 - پیمان خونین

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

  - پیمان خونین

شنیده شده كه افرادى در حال از بین رفتن با خون خودشان مطلبى نوشته اند، و پیام داده اند. معلوم است كه این خودش اثر دیگرى دارد كه كسى با خون خود پیام و حرف خویش را بنویسد. در عرب جاهلیت رسم بود و گاهى اتفاق مى افتاد كه قبایلى كه مى خواستند با یكدیگر پیمان ناگسستنى ببندند، یك ظرف خون مى آوردند (البته نه خون خودشان ) و دستشان را در آن مى كردند، مى گفتند: این پیمان دیگر هرگز شكستنى نیست ، پیمان خون است و پیمان خون شكستنى نیست . (800)

-------------------------------------------------------------------------------

800-حماسه حسینى ، ج 1، ص 275

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 20 دی 1398
فضائل و سیره امام حسین (ع) :
731 - شكست بنى امیه با خون

Image result for ‫عباس عزیزی  فضایل امام حسین (ع)‬‎
بــســـم الله الـــرّحــمـــن الــــرّحــیــم

  - شكست بنى امیه با خون

چنانچه اولیاى حق هم بسیار شان مغلوب شدند لكن مكتب محفوظ ماند. سیدالشهداء علیه السلام با همه اصحاب و عشیره اش قتل عام شدند لكن مكتب شان را جلو زدند.

شكست در مكتب نبود پیشروى بود، یعنى بنى امیه را تا ابد شكست داد، قتل سیدالشهداء یعنى این اسلامى كه بنى امیه مى خواست بد نمایش بدهد و با ادعاى خلافت بر خلافت موازین انسانى عمل بكند آن را سیدالشهداء علیه السلام با نثار خون خودشان آن رژیم را، رژیم فساد را شكست داد و خود مقتول شد. (799)

-------------------------------------------------------------------------------

799-صحیفه نور، ج 7، ص 251

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 20 دی 1398


( کل صفحات : 56 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو